ค้นหารถ X-RAY


X-Ray Car List

C015

กรุงเทพมหานคร

ยี่ห้อรถ: Mercedes Benz

ทะเบียน: 81-6803

ขนาด: ยาว - เมตร กว้าง - เมตร สูง - เมตร

C001

กรุงเทพมหานคร

ยี่ห้อรถ: Mercedes Benz

ทะเบียน: 89-7720

ขนาด: ยาว - เมตร กว้าง - เมตร สูง - เมตร

C012

นครศรีธรรมราช

ยี่ห้อรถ: HINO

ทะเบียน: 81-9034

ขนาด: ยาว - เมตร กว้าง - เมตร สูง - เมตร

C-014

กรุงเทพมหานคร

ยี่ห้อรถ: Nissan

ทะเบียน: 40-0085

ขนาด: ยาว - เมตร กว้าง - เมตร สูง - เมตร

C-013

กรุงเทพมหานคร

ยี่ห้อรถ: Nissan

ทะเบียน: 51-1287

ขนาด: ยาว - เมตร กว้าง - เมตร สูง - เมตร

C-011

กรุงเทพมหานคร

ยี่ห้อรถ: HINO

ทะเบียน: 89-3757

ขนาด: ยาว - เมตร กว้าง - เมตร สูง - เมตร

C-010

กรุงเทพมหานคร

ยี่ห้อรถ: HINO

ทะเบียน: 82-3415

ขนาด: ยาว 3.00 เมตร กว้าง 2.00 เมตร สูง 2.50 เมตร

C-009

กรุงเทพมหานคร

ยี่ห้อรถ: ISUSU

ทะเบียน: 51-1795

ขนาด: ยาว 7.00 เมตร กว้าง 2.20 เมตร สูง 3.10 เมตร

C-008

กรุงเทพมหานคร

ยี่ห้อรถ: HINO

ทะเบียน: 99-6068

ขนาด: ยาว 7.00 เมตร กว้าง 2.20 เมตร สูง 3.10 เมตร

C-007

กรุงเทพมหานคร

ยี่ห้อรถ: ISUSU

ทะเบียน: 89-3757

ขนาด: ยาว 4.50 เมตร กว้าง 1.00 เมตร สูง 2.65 เมตร

C-006

กรุงเทพมหานคร

ยี่ห้อรถ: Mercedes Benz

ทะเบียน: 82-1791

ขนาด: ยาว 12.00 เมตร กว้าง 2.30 เมตร สูง 3.20 เมตร

C-005

กรุงเทพมหานคร

ยี่ห้อรถ: HINO

ทะเบียน: 40-1598

ขนาด: ยาว 4.50 เมตร กว้าง 2.50 เมตร สูง 3.50 เมตร

C-003

กรุงเทพมหานคร

ยี่ห้อรถ: HINO

ทะเบียน: 89-7662

ขนาด: ยาว - เมตร กว้าง - เมตร สูง - เมตร

About Us

X-RAY MAN ตัวเลือกหนึ่งเดียวในการจองรถเอกซเรย์ บริการที่มาพร้อมกับ ความสะดวกสบาย และราคาที่มีมาตรฐาน โดยมีการมุ่งหวังที่จะพัฒนา ด้านการให้บริการเอกซเรย์แก่ประชาชน ข้าราชการ ตลอดจนพนักงานบริษัทต่างๆ โดยคำนึงถึงผลการตรวจทั้งหมดนั้น ผ่านการรับรองโดยแพทย์

Our Contacts

15/224 ม.11 ซ.นวลจันทร์21
กรุงเทพมหานคร 10230